Categories
動漫遊最速報

科隆游戏展:《龙腾世纪4》幕后制作预告片公开


今天(8月28日)举办的2020科隆游戏展开幕之夜直播活动上,Bioware 公开了《龙腾世纪4》的幕后制作预告片,展示了概念艺术图、引擎内渲染画面、配音、动捕等幕后内容。

《龙腾世纪4》幕后制作预告片:

科隆游戏展:《龙腾世纪4》幕后制作预告片公开

科隆游戏展:《龙腾世纪4》幕后制作预告片公开

科隆游戏展:《龙腾世纪4》幕后制作预告片公开

科隆游戏展:《龙腾世纪4》幕后制作预告片公开